Funcions

Aprèn el concepte de funció i a treballar amb tota mena d'elles: afins, racionals, irracionals, definides a trossos... Estudia les característiques generals de les funcions i les operacions entre elles.

 1. Càlcul d'imatges i antiimatges

  Dificultat: 4

  Veure tema

 2. Característiques de les funcions

  6 temes

 3. Concepte i equació d'una funció

  Dificultat: 3

  Veure tema

 4. Concepte i expressió d'una funció

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Determinació gràfica del domini i de la imatge

  Dificultat: 4

  Veure tema

 6. Domini d'una funció

  Dificultat: 6

  Veure tema

 7. Eixos cartesians i representació de punts al pla

  Dificultat: 1

  Veure tema

 8. Funció constant, lineal i afí

  Dificultat: 6

  Veure tema

 9. Funcions definides a trossos

  Dificultat: 8

  Veure tema

 10. Funcions exponencials

  Dificultat: 7

  Veure tema

 11. Funcions irracionals

  Dificultat: 7

  Veure tema

 12. Funcions logarítmiques

  Dificultat: 7

  Veure tema

 13. Funcions polinòmiques: constant, afí i quadràtica

  Dificultat: 5

  Veure tema

 14. Funcions racionals

  Dificultat: 7

  Veure tema

 15. Funcions: Representació gràfica

  Dificultat: 3

  Veure tema

 16. Gràfica d'una funció

  Dificultat: 4

  Veure tema

 17. Imatge d'una funció

  Dificultat: 6

  Veure tema

 18. La funció valor absolut

  Dificultat: 8

  Veure tema

 19. Operacions amb funcions

  2 temes