Operacions amb funcions

Aprèn a realitzar les diferents operacions amb funcions, incloent-hi la composició de funcions.

  1. Composició de funcions

    Dificultat: 7

    Veure tema

  2. Suma, diferència, producte i divisió

    Dificultat: 6

    Veure tema