Característiques de les funcions

Aprèn a distingir les característiques de les funcions, és a dir, per exemple, si són injectives o exhaustives, periòdiques, acotades, parelles o imparelles, creixents o decreixents...

 1. Extrems: màxims i mínims

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Funcions fitades

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Funcions injectives, exhaustives i bijectives

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Funcions parells i senars

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Funcions periòdiques

  Dificultat: 6

  Veure tema

 6. Monotonia: creixement i decreixement

  Dificultat: 6

  Veure tema