Sistemes d'equacions

Aprèn a resoldre tota mena de sistemes: emprant els famosos mètodes de substitució, igualació… el mètode de Cramer i de Gauss per a sistemes amb més equacions i incògnites, i no podia faltar el terorema de Rouché-Fröbenius per poder discutir els sistemes.

 1. Mètode de Cramer

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Mètode de Gauss

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. Sistemes d'equacions lineals

  3 temes

 4. Sistemes d'equacions lineals n x m

  Dificultat: 8

  Veure tema

 5. Sistemes d'equacions no lineals

  Dificultat: 6

  Veure tema

 6. Sistemes equivalents

  Dificultat: 8

  Veure tema

 7. Sistemes esglaonats

  Dificultat: 8

  Veure tema

 8. Sistemes lineals de tres equacions amb tres incògnites

  Dificultat: 6

  Veure tema

 9. Teorema de Rouché-Fröbenius

  Dificultat: 7

  Veure tema