Equacions

Entra en el món de les equacions, començant per les de primer grau, segon grau, després inevitablement els sistemes d'equacions i finalment unes de molt concretes, les trigonomètriques.

 1. Equacions de 2n grau

  5 temes

 2. Equacions de primer grau

  4 temes

 3. Equacions trigonomètriques

  8 temes

 4. Sistemes d'equacions

  9 temes