Sistemes d'equacions lineals

Aprèn a resoldre sistemes d'equacions lineals usant els mètodes de substitució, igualació i reducció.

 1. Mètode d'igualació

  Dificultat: 5

  Veure tema

 2. Mètode de reducció

  Dificultat: 5

  Veure tema

 3. Mètode de substitució

  Dificultat: 5

  Veure tema