Polinomis

Entra en el món dels polinomis, començant pels monomis, per arribar a operar-hi, utilitzant per exemple la tan rellevant Regla de Ruffini, que et durà al teorema del residu i del factor. Finalment, les fraccions algebraiques ja són un pas més enllà en l'ús dels polinomis.

 1. Arrel i factorització d'un polinomi

  Dificultat: 5

  Veure tema

 2. Definició i classificació de polinomis

  Dificultat: 3

  Veure tema

 3. Fraccions algebraiques

  5 temes

 4. Identitats notables

  Dificultat: 3

  Veure tema

 5. Monomis

  Dificultat: 2

  Veure tema

 6. Operacions amb monomis

  Dificultat: 2

  Veure tema

 7. Operacions amb polinomis

  4 temes

 8. Teorema del residu i teorema del factor

  Dificultat: 5

  Veure tema