Operacions amb polinomis

Aprèn a sumar, restar, multiplicar i dividir polinomis, i alerta, perquè de vegades la regla de Ruffini et simplificarà molt les coses en això de la divisió.

 1. Producte de polinomis

  Dificultat: 4

  Veure tema

 2. Quocient de polinomis

  Dificultat: 4

  Veure tema

 3. Regla de Ruffini

  Dificultat: 5

  Veure tema

 4. Suma i resta de polinomis

  Dificultat: 4

  Veure tema