Fraccions algebraiques

Aprèn les propietats de les fraccions algebraiques i com operar-hi. Comprova la seva utilitat amb els problemes.

 1. Fraccions algebraiques equivalents

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Operacions amb fraccions algebraiques

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Problemes d'aplicació de polinomis i fraccions algebraiques

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Reducció de fraccions algebraiques a comú denominador

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. Simplificació i amplificació de fraccions algebraiques

  Dificultat: 7

  Veure tema