Un punt al pla: posicions respecte a una circumferència

Quan tenim una circumferència en el pla, un punt pot estar en tres posicions diferents respecte a la circumferència que representarem als dibuixos següents:

  • Punt exterior a la circumferència

Si la distància del punt al centre de la circumferència és major que la longitud del radi.

imagen

  • Punt sobre la circumferència

Si la distància del punt al centre de la circumferència és exactament igual a la longitud del radi de la circumferència.

imagen

  • Punt interior a la circumferència

Si la distància del punt al centre de la circumferència és menor que la longitud del radi.

imagen