Una recta al pla: posicions respecte a una circumferència

Una recta en el pla, respecte d'una circumferència, pot ser:

  • Exterior a la circumferència, si no té cap punt en comú amb ella i la distància del centre a la recta és major que la longitud del radi.

imagen

  • Tangent a la circumferència, si la toca en un punt (el punt de tangència) i la distància del centre a la recta és igual a la longitud del radi. Una recta tangent a una circumferència és perpendicular al radi que uneix el punt de tangència amb el centre.

imagen

  • Secant a la circumferència, si tenen dos punts comuns, és a dir, si la talla en dos punts diferents i la distància del centre a la recta és menor a la longitud del radi.

imagen