Geometria

És la branca de la visualització i l'estudi de les figures en el pla i a l'espai. Aprèn a calcular perímetres, àrees i volums de les figures més importants.

 1. Angles

  6 temes

 2. Àrees de figures planes

  10 temes

 3. Àrees i volums

  16 temes

 4. Circumferència

  5 temes

 5. Classificació afí

  2 temes

 6. Còniques

  4 temes

 7. Geometria analítica

  2 temes

 8. Geometria de l'espai

  7 temes

 9. Moviments en el pla

  5 temes

 10. Polígons

  2 temes

 11. Semblances

  3 temes

 12. Triangles

  5 temes

 13. Trigonometria

  8 temes