Circumferència

Coneix els elements bàsics que componen una circumferència, com calcular la seva àrea i perímetre i també les seves posicions relatives amb un punt, una recta i una altra circumferència.

 1. Àrea i perímetre d'una circumferència

  Dificultat: 2

  Veure tema

 2. Definició i elements bàsics de la circumferència

  Dificultat: 1

  Veure tema

 3. Posicions relatives de dues circumferències al pla

  Dificultat: 1

  Veure tema

 4. Un punt al pla: posicions respecte a una circumferència

  Dificultat: 1

  Veure tema

 5. Una recta al pla: posicions respecte a una circumferència

  Dificultat: 1

  Veure tema