Definició i elements bàsics de la circumferència

Què és una circumferència?

De manera formal, una circumferència es defineix com el lloc geomètric dels punts del pla equidistants d'un altre, anomenat centre de la circumferència.

No hem de confondre mai el concepte de cercle amb el concepte de circumferència, que en realitat una circumferència és la corba que tanca un cercle (la circumferència és una corba, el cercle una superfície).

A continuació veiem una imatge d'una circumferència.

imagen

En realitat, i d'una manera més senzilla, una circumferència és el conjunt de punts situats en el pla tots a la mateixa distància d'un mateix punt central, a qui anomenarem centre.

Elements bàsics

imagen

A la imatge exposada a dalt es poden veure tots els elements que anem a nomenar a continuació:

  • Centre: punt central que està a la mateixa distància de tots els punts que pertanyen a la circumferència.
  • Radi: tros de recta que uneix el centre amb qualsevol punt pertanyent a la circumferència.
  • Corda: tros de recta que uneix dos punts qualsevol d'una circumferència.
  • Diàmetre: major corda que uneix dos punts d'una circumferència. Hi ha infinits diàmetres i tots passen pel centre de la circumferència.
  • Recta secant: recta que talla dos punts qualssevol d'una circumferència.
  • Recta tangent: recta que toca a la circumferència en un sol punt i és perpendicular a un radi.