Les variables aleatòries

Una variable aleatòria és una funció que associa un nombre real a cada resultat d'un experiment aleatori.

Per referir-se a aquestes variables s'utilitzen lletres majúscules, mentre que les lletres minúscules serviran per referir-se als valors concrets d'aquestes variables.

Les variables aleatòries discretes

Les variables aleatòries discretes són les que només poden prendre resultats enters.

El resultat de la tirada d'un dau, el nombre de gent que va a un esdeveniment...

Les variables aleatòries contínues

Les variables aleatòries contínues poden prendre qualsevol valor real dins del seu interval.

La durada d'una bombeta, l'alçada o pes d'una persona, la temperatura d'una habitació ...