Distribucions

Aprèn el concepte de variable aleatòria per després poder treballar amb la funció probabilitat, la funció distribució, així com la mitjana, la variança i la desviació típica de variables aleatòries. Aprèn també les distribucions més usades i conegudes, com ho són la Binomial o de Bernoulli i la Normal.

 1. La distribució binomial o de Bernoulli

  Dificultat: 8

  Veure tema

 2. La distribució normal o Gaussiana

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. La funció de probabilitat

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. La funció distribució

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. La mitjana, la variància i la desviació típica

  Dificultat: 7

  Veure tema

 6. Les variables aleatòries

  Dificultat: 6

  Veure tema

 7. Successos independents

  Dificultat: 6

  Veure tema