Interpolació inversa

Suposem coneguts $$(x_k,f_k)$$ les dades corresponents a una funció $$f(x)$$ i volem trobar una aproximació del valor de $$x$$ tal que $$f(x)=c$$, on $$c$$ és un valor donat.

El que farem és resoldre l'equació $$x=g(c)$$ on $$g$$ és la funció inversa de $$f$$. Llavors, interpolarem aquesta funció $$g(y)$$ i l'avaluarem a $$y=c$$, és a dir, si seguim el mètode de Newton posarem a la primera fila els valors $$f_j$$ i en la segona els valors $$x_j$$ i procedirem de la mateixa manera.

Per exemple, suposem que volem calcular un zero de la funció $$f(x)=x^3-15x+4$$ sabent que aquest està a prop de $$x=0.3$$. Llavors farem interpolació quadràtica, per exemple, de la inversa de $$f(x)$$. Primer, doncs, avaluem la funció en tres punts prop de $$x=0.3$$:

$$x$$ $$0.2$$ $$0.3$$ $$0.4$$
$$f(x)$$ $$1.008$$ $$-0.473$$ $$-1.936$$

Ara escrivim la taula per calcular les diferències dividides de Newton, però intercanviant les columnes, obtenint els coeficients del polinomi interpolador:

$$1.008$$ $$0.2$$    
    $$-0.0675$$  
$$-0.473$$ $$0.3$$   $$0.00028963$$
    $$-0.0684$$  
$$-1.936$$ $$0.4$$    

D'aquesta forma el polinomi interpolació és:

$$$\begin{array}{rl} P_3(y)=&0.2+0.0675\cdot(y-1.008)+0.00028963\cdot(y-1.008)(y-0.473) \\ =&0.2679019090-0.067654y+0.00028963y^2 \end{array}$$$

Així una aproximació del zero de la funció és:

$$$P_3(0)=0.2679019090$$$