Interpolació

Aprèn el concepte d'interpolació i dos mètodes per calcular el polinomi interpolador d'una xarxa de punts: el polinomi d'Hermite i el polinomi de Taylor.

 1. Interpolació d'Hermite

  Dificultat: 9

  Veure tema

 2. Interpolació inversa

  Dificultat: 9

  Veure tema

 3. Interpolació polinòmica

  3 temes

 4. Polinomi de Taylor

  Dificultat: 9

  Veure tema