Matemàtiques aplicades

Estudia mètodes i eines matemàtiques que poden ser útils en altres àrees, com l'enginyeria o l'economia. Aprèn sobre interpolació, un concepte necessari per a la informàtica, i sobre matemàtiques financeres amb uns conceptes econòmics bàsics.

  1. Interpolació

    4 temes

  2. Matemàtiques Financeres

    2 temes