Esferes i les seves figures geomètriques

Una superfície esfèrica és la superfície engendrada per una circumferència que gira sobre el seu diàmetre. Una esfera és la regió de l'espai que es troba a l'interior d'una superfície esfèrica.

Els elements notables d'una esfera són:

imagen

 • El centre és el punt interior que equidista de qualsevol punt de l'esfera.

 • El radi és la distància del centre a un punt de l'esfera.

 • La corda és el segment que uneix dos punts qualssevol de la superfície.

 • El diàmetre és la corda que passa pel centre.

 • Els pols són els punts de l'eix de gir que queden sobre la superfície esfèrica.

A més d'aquests elements notables, en l'esfera també podem trobar circumferències notables que són necessàries conèixer:

imagen

 • Els paral·lels són les circumferències obtingudes al tallar la superfície esfèrica amb plans perpendiculars a l'eix de revolució.

 • L'equador és la circumferència obtinguda a tallar la superfície esfèrica amb el pla perpendicular a l'eix de revolució que conté al centre de l'esfera.

 • Els meridians són les circumferències obtingudes al tallar la superfície esfèrica amb plans que contenen l'eix de revolució.

Figures geomètriques en l'esfera

 • Hemisferi: És cadascuna de les parts en què queda dividida la superfície esfèrica per un pla que passa pel centre de l'esfera, anomenat pla diametral.

  imagen

 • Semiesfera: Part d'una esfera compresa entre dos plans que es tallen en el diàmetre d'aquella.

  imagen

 • Fus esfèric: El fus esfèric és la part de la superfície d'una esfera compresa entre dos plans que es tallen en el diàmetre d'aquella.

  imagen

  L'àrea del fus esfèric és $$A=\dfrac{4\cdot \pi \cdot r^2}{360}\cdot n$$, essent $$n$$ l'angle comprès entre els dos plans.

  imagen

 • Tascó esfèric: El tascó esfèric és la part d'una esfera compresa entre dos plans que es tallen en el diàmetre de l'esfera.

  imagen

  El volum d'un tascó esfèric és $$V=\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{\pi\cdot r^3}{360}\cdot n$$, essent $$n$$ l'angle comprès entre els dos plans.

  imagen

 • Casquet esfèric: Un casquet esfèric és cada una de les parts de l'esfera determinada per un pla secant.

  imagen

  L'àrea del casquet és $$A=2\cdot\pi\cdot R\cdot h$$.

  El volum del casquet és $$V=\dfrac{1}{3}\cdot \pi\cdot h^2\cdot (3R-h)$$.

 • Zona esfèrica: Una zona esfèrica és la part de l'esfera compresa entre dos plans secants paral·lels.

  imagen

  L'àrea de la zona esfèrica és $$A=2\cdot\pi\cdot R\cdot h$$.

  El volum de la zona esfèrica és $$V=\dfrac{1}{6}\cdot \pi\cdot h\cdot (h^2+3R^2+3 r^2)$$.