Prismes

Els prismes són políedres que tenen dues cares paral·leles i iguals anomenades bases i les seves cares laterals són paral·lelograms. Els elements principals d'un prisma són:

imagen

Definim l'altura del prisma com la distància entre les bases. Els costats de les bases constitueixen les arestes bàsiques i els costats de les cares laterals les arestes laterals, aquestes són iguals i paral·leles entre si.

A continuació, es veu quins són els diferents tipus de prisma que existeixen.

Prismes regulars

Els prismes regulars són aquells les bases són polígons regulars.

imagen

Prismes irregulars

Els prismes irregulars són aquells les bases són polígons irregulars.

imagen

Prismes rectes

ELs prismes rectes són aquells les cares laterals dels quals són rectangles o quadrats. És a dir, tots els prismes regulars són prismes rectes, encara que no tots els prismes rectes són regulars. Aquesta mateixa afirmació la podem fer amb els prismes irregulars, ja que tots els prismes i regulars són prismes rectes, encara que no tots els prismes rectes són irregulars.

imagen

imagen

Prismes oblics

Els prismes oblics són aquells les cares laterals són romboides o rombes.

imagen

Paral·lelepípedes

Els paral·lelepípedes són aquells prismes les bases són paral·lelograms.

imagen

Ortoedre

Els ortoedres són aquells prismes que tenen totes les seves cares rectangulars.

imagen