Cilindres

Definim el cilindre com el cos engendrat per un rectangle que gira al voltant d'un dels seus costats. Els elements notables del cilindre són:

imagen

  • L'eix és el costat fix del qual gira el rectangle.

  • La generatriu és el costat oposat a l'eix, i és el costat que engendra el cilindre.

  • Les bases són els cercles que engendren els costats perpendiculars a l'eix.

  • L'alçada és la distància entre les dues bases, aquesta distància és igual a la generatriu.

També hi ha el cilindre oblic, que és quan l'eix no és perpendicular a la base.

imagen