Conjunt producte

Donats dos conjunts $$A$$ i $$B$$, definim el conjunt producte d'$$A$$ i $$B$$, representat per $$A\times B$$, com el conjunt $$$A\times B=\{(x,y) \ | \ x\in A \ i \ y\in B \}$$$

Per exemple, sigui $$A = \{1,2,3\}$$ i $$B = \{a,b\}$$, llavors $$A \times B = \{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a) i (3,b)\}$$.