Teoria de conjunts

Aprèn les definicions bàsiques de la teoria de conjunts per poder treballar després amb l'Àlgebra de conjunts, és a dir, unions, interseccions, complementaris...

 1. Cardinalitat de conjunts

  Dificultat: 3

  Veure tema

 2. Complementari d'un conjunt

  Dificultat: 4

  Veure tema

 3. Conjunt de nombres (reals, enters, racionals, naturals, irracionals)

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Conjunt producte

  Dificultat: 4

  Veure tema

 5. Definició i notació de conjunts

  Dificultat: 3

  Veure tema

 6. Diferència de conjunts

  Dificultat: 1

  Veure tema

 7. Igualtat entre conjunts. Subconjunts i superconjunts

  Dificultat: 4

  Veure tema

 8. Introducció als intervals

  Dificultat: 4

  Veure tema

 9. Propietats dels conjunts

  Dificultat: 5

  Veure tema

 10. Unió i intersecció de conjunts

  Dificultat: 4

  Veure tema