Fonaments de les matemàtiques

És l'estudi de conceptes matemàtics bàsics i les estructures fonamentals més complexes que formen. En aquest bloc s'estudia la definició de conjunt i les operacions i propietats que se'n deriven, el conjunt dels nombres i finalment una introducció als intervals.

  1. Teoria de conjunts

    10 temes