Tipus de polígons

imagen

Polígon simple

Polígon tal que els costats no adjacents no s'intersequen. Un exemple d'un polígon simple és la següent imatge.

imagen

Polígon complex

Un polígon que no és simple s'anomena polígon complex. Veiem un exemple a continuació d'un polígon complex.

imagen

Polígon convex

Polígon en què tots els angles interiors mesuren menys de $$180^\circ$$. Tots els vèrtexs apunten cap a l'exterior del polígon. Veiem un exemple a continuació:

imagen

Polígon còncau

Un polígon que no compleix les condicions per a ser classificat com convex s'anomena polígon còncau. Vegem l'exemple que hi ha a continuació:

imagen

Polígon regular

Polígon en què tots els costats tenen la mateixa longitud i tots els angles interiors són de la mateixa mida. Tots els polígons llistats a la taula de polígons regulars són exemples d'aquest tipus de polígons. Vegem un heptàgon:

imagen

Polígon irregular

El polígon que no és regular s'anomena polígon irregular.