Polígons

Aprèn el concepte bàsic del que és un polígon i els elements que el componen, a fi també de poder distingir-los i classificar-los.

  1. Elements d'un polígon i classificació

    Dificultat: 1

    Veure tema

  2. Tipus de polígons

    Dificultat: 1

    Veure tema