Probabilitat de la unió i de la intersecció de successos

Probabilitat de la unió de successos

Per calcular la probabilitat de la unió de successos, hem de mirar si són compatibles o incompatibles.

La probabilitat de la unió de successos incompatibles és: $$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$$$

La probabilitat de la unió de successos compatibles és: $$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$$

Fixem-nos que quan els successos són incompatibles, $$P(A\cap B)=0$$, de manera que la segona fórmula sempre és certa.

Probabilitat de la intersecció de successos

Per calcular la probabilitat de la intersecció de successos, hem de primer comprovar si són dependents o independents.

La probabilitat de la intersecció de successos independents és: $$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$$$

La probabilitat de la intersecció de successos dependents és: $$$P(A\cap B)=P(A/B)\cdot P(B)$$$

Fixem-nos que quan els successos són independents, $$P (A / B) = P (A)$$, de manera que la segona fórmula en realitat sempre és certa.