La moda

La moda d'un conjunt de dades és el valor que apareix amb més freqüència.

Es tira un dau deu vegades i els resultats són els següents:

$$$1, 3, 2, 5, 4, 2, 6, 2, 3, 6$$$

S'observa la taula de freqüències absolutes:

Resultat del dau Freqüència absoluta
$$1$$ $$1$$
$$2$$ $$3$$
$$3$$ $$2$$
$$4$$ $$1$$
$$5$$ $$1$$
$$6$$ $$2$$

Es pot veure fàcilment que la moda és $$2$$, ja que és el resultat més freqüent del dau.

Les estadístiques dels jugadors de Los Angeles Lakers en el primer partit de les finals de la NBA són les següents:

imagen

a) Quina és la moda de punts anotats (PTS) entre els jugadors dels Lakers?

Es pot observar que en l'última columna, la dels punts, només es repeteix el valor de $$3$$ punts (els que van anotar S. Brown i S. Vujacic). Així doncs, la moda és $$3$$.

b) I la moda de faltes personals (PF)?

La taula relativa del nombre de faltes personals és:

Faltes personals Freqüència absoluta
$$0$$ $$1$$
$$1$$ $$2$$
$$2$$ $$2$$
$$3$$ $$2$$
$$4$$ $$2$$
$$5$$ $$1$$

Es pot observar que els valors $$1, 2, 3$$ i $$4$$ es donen dues vegades, és a dir, dos jugadors van cometre $$1$$ falta, altres $$2$$ van cometre $$2$$ faltes, etc. Així doncs, la moda de les faltes personals és $$1, 2, 3$$ i $$4$$.