Exercicis de La funció de probabilitat

El propietari d'un casino truca dos daus de manera que en el dau $$A$$ mai surt un $$6$$ (i surten el doble d'uns), i en el dau $$B$$ mai surt un $$5$$ (i surten el doble de dosos).

resultat dau A probabilitat
$$1$$ ?
$$2$$ ?
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ ?
$$5$$ ?
$$6$$ 0
resultat dau B probabilitat
$$1$$ ?
$$2$$ ?
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ ?
$$5$$ ?
$$6$$ ?
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  • Els successos impossibles tenen probabilitat nul·la ($$A=6, B=5$$). Com diu l'enunciat, $$A=1$$ i $$B=2$$ tenen probabilitat doble $$2/6$$:
resultat dau A probabilitat
$$1$$ $$2/6$$
$$2$$ $$1/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$1/6$$
$$6$$ $$0$$
resultat dau B probabilitat
$$1$$ $$1/6$$
$$2$$ $$2/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$0$$
$$6$$ $$1/6$$

Solució:

resultat dau A probabilitat
$$1$$ $$2/6$$
$$2$$ $$1/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$1/6$$
$$6$$ $$0$$
resultat dau B probabilitat
$$1$$ $$1/6$$
$$2$$ $$2/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$0$$
$$6$$ $$1/6$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria