La corona circular

imagen

L'àrea d'una corona circular es pot trobar com la resta de l'àrea del cercle major (radi $$R$$) menys el menor (radi $$r$$).

imagen

$$$A_{corona}=A_{c. \ gran}-A_{c. \ petit}=\pi \cdot R^2- \pi \cdot r^2= \pi \cdot(R^2-r^2)$$$

L'ús de les proporcions permetrà trobar l'àrea d'un trapezi circular, com el que es pot veure a la figura següent

imagen

$$$\frac{A_{trapezi \ circular}}{A_{corona}}=\frac{\beta_{graus}}{360^\circ}$$$

Per trobar l'àrea d'un segment circular com el que es pot veure a continuació només cal restar l'àrea del triangle $$AOB$$ de l'àrea del sector circular.

imagen