El trapezi

imagen

L'àrea del trapezi és: $$$A=\frac{(B+b) \cdot h}{2}$$$

Amb el següent gràfic es pot interpretar la fórmula anterior:

imagen

El terme $$\dfrac{B+b}{2}$$ es pot interpretar com el costat llarg del rectangle o la mitjana dels costats superior i inferior del trapezi.