L'ortoedre: Àrea i volum

L' ortoedre és una figura amb sis cares similar al cub, però amb les cares rectangulars (dos rectangles de costats $$a$$ i $$b$$, dos de costats $$a$$ i $$c$$, i dos de costats $$c$$ i $$b$$)

imagen

La diagonal $$D$$ també s'obtindrà aplicant Pitàgores dues vegades, i la seva expressió és: $$$D=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$$$

L'àrea i el volum seran: $$$A=2(ab+ac+bc) \\ V=a \cdot b \cdot c$$$