El casquet esfèric: Àrea i volum

El casquet esfèric és la figura resultant de realitzar un tall pla en una esfera.

imagen

L'alçada i el radi màxim del casquet es relacionen en la següent expressió amb el radi de l'esfera: $$$R=\dfrac{r^2+h^2}{2h}$$$ L'àrea i el volum es calculen: $$$A=2\pi \cdot R \cdot h \\ V=\dfrac{1}{3}\pi \cdot h^2(3R-h)$$$