L'esfera: Àrea i volum

El cos resultant de fer girar un cercle fixat per un diàmetre s'anomena esfera, es pot veure una a continuació:

imagen

El volum d'una esfera té la següent expressió: $$$V=\dfrac{4}{3}\pi \cdot r^3$$$

Per recordar l'expressió de l'àrea de l'esfera, és útil recordar que és la derivada del volum respecte a $$r$$ $$$A=4 \cdot \pi \cdot r^2$$$