Icosàedre: Àrea i volum

L'icosàedre és un políedre de $$20$$ cares. Si aquestes cares són triangles equilàters es podrà parlar d'un icosàedre regular.

imagen

Les següents expressions permeten trobar l'àrea i el volum de l'icosàedre d'aresta $$a$$: $$$A=5\cdot \sqrt{3} \cdot a^2 \\ V=\dfrac{5}{12}(\sqrt{5}+3)a^3$$$