Fracció com a percentatge

Hi ha algunes fraccions que s'utilitzen amb més freqüència que altres. Un cas exemplar, són les fraccions el denominador és $$100$$. Aquestes fraccions se solen anomenar percentatges i apareixen molt sovint en la nostra vida quotidiana.

Quan ens donen un percentatge, un $$25\%$$, per exemple, ens estan donant el numerador d'una fracció el denominador de la qual és $$100$$.

És a dir, el $$25\%$$ equival a la fracció $$\dfrac{25}{100}$$, que és equivalent a $$\dfrac{1}{4}.$$

El $$25\%$$ de $$174$$ és igual a calcular $$\dfrac{25}{100}$$ de $$174$$:

$$$174\cdot \dfrac{25}{100}=174\cdot \dfrac{1}{4}=43,5$$$