Exercicis de Distància entre dos plans a l'espai

Calcula la distància entre els dos plans:

$$\pi:x+3y-\sqrt{6}z-4=0$$

$$\pi':x+3y-\sqrt{6}z+1=0$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per calcular la distància entre els plans $$\pi$$ i $$\pi'$$ podem aplicar: $$$ \text{d}(\pi,\pi') = \dfrac{|D-D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}= \dfrac{|-4-1|}{\sqrt{1+9+6}}=\dfrac{5}{4}$$$

Solució:

$$\text{d}(\pi,\pi') = \dfrac{5}{4}$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria