Geometria a l'espai

Aprèn conceptes sobre geometria afí a l'espai: les posicions relatives i distàncies entre punts, rectes i plans.

 1. Distàncies a l'espai

  6 temes

 2. Equacions de la recta a l'espai

  4 temes

 3. Equacions del pla

  3 temes

 4. Posicions relatives a l'espai

  8 temes