Distàncies a l'espai

Aprèn a determinar distàncies entre els diferents elements de l'espai, com ara els punts, les rectes i els plans.

 1. Distància d'un punt a un pla a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Distància d'un punt a una recta a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Distància entre dos plans a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Distància entre dos punts a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. Distància entre dues rectes a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema

 6. Distància entre recta i pla a l'espai

  Dificultat: 7

  Veure tema