Arrodonir i truncar nombres decimals

Arrodonir nombres decimals

Arrodonir a la dècima, a la centèsima i la mil·lèsima el següent nombre decimal: $$2,3851$$

A la dècima $$\rightarrow 2,4$$

A la centèsima $$\rightarrow 2,39$$

A la mil·lèsima $$\rightarrow 2,385$$

Així doncs, en arrodonir, per exemple, fins a la dècima, es posa un sol decimal. Si els decimals posteriors són més grans a $$0,05$$ s'arrodoneix cap amunt (com en el cas anterior), i sinó cap avall. És a dir, $$2,38$$ seria $$2,4$$, mentre que $$2,34$$ seria $$2,3$$.

Truncar nombres decimals

Realitzar un truncat fins a la dècima, centèsima i mil·lèsima del següent número: $$2,3851$$

A la dècima $$\rightarrow 2,3$$

A la centèsima $$\rightarrow 2,38$$

A la mil·lèsima $$\rightarrow 2,385$$

Com es pot veure, per truncar fins a la desena n'hi ha prou amb escriure el número amb una xifra decimal, amb dues xifres decimals per truncar a la centèsima, i així successivament.