Quàdriques analítiques

Aprèn l'algoritme per, donada una quàdrica analítica, poder determinar de quina es tracta mitjançant la seva equació o els seus invariants euclidians.

 1. Definició i matrius associades d'una quàdrica analítica

  Dificultat: 9

  Veure tema

 2. Equacions reduïdes i canòniques de les quàdriques

  Dificultat: 9

  Veure tema

 3. Invariants de les quàdriques i classificació euclidiana

  Dificultat: 9

  Veure tema