Classificació afí

Aprèn els conceptes bàsics de les còniques i les quàdriques, les seves equacions i la seva classificació.

  1. Cóniques analítiques

    3 temes

  2. Quàdriques analítiques

    3 temes