Programació lineal

Aprèn a escriure problemes amb restriccions en forma d'inequacions de dues variables i com obtenir la zona de possibles solucions. A més, tot aquest aprenentatge et servirà per trobar valors desconeguts, però no qualssevol, sinó els òptims.

 1. Inequacions lineals de dues variables

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Maximització i minimització

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Zona de validesa d'inequacions lineals simultànies

  Dificultat: 7

  Veure tema