La paràbola

Aprèn les propietats principals de les paràboles, dos casos concrets de paràboles amb el vèrtex en l'origen i paràboles amb el vèrtex en un punt qualsevol.

 1. Definició i elements de la paràbola

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Equació de la paràbola horitzontal amb vèrtex genèric

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Equació de la paràbola vertical amb vèrtex genèric

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Equació reduïda de la paràbola horitzontal

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Equació reduïda de la paràbola vertical

  Dificultat: 6

  Veure tema