Trigonometria

Coneix les raons trigonomètriques i les seves funcions sinus, cosinus i tangent, així com les seves inverses. Aprèn també com emprar-les per resoldre problemes amb triangles rectangles.

 1. Funcions trigonomètriques

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Raons trigonomètriques d'altres angles

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Raons trigonomètriques de 30º, 45º, 90º

  Dificultat: 4

  Veure tema

 4. Raons trigonomètriques en la circumferència

  Dificultat: 4

  Veure tema

 5. Raons trigonomètriques inverses: cosecant, secant i cotangent

  Dificultat: 4

  Veure tema

 6. Raons trigonomètriques: sinus, cosinus i tangent

  Dificultat: 4

  Veure tema

 7. Relacions trigonomètriques fonamentals

  Dificultat: 6

  Veure tema

 8. Resolució de triangles rectangles usant raons trigonomètriques

  Dificultat: 5

  Veure tema