Equacions de 2n grau

Aprèn els algorismes necessaris per resoldre una equació de segon grau, fins i tot si estan incompletes. Sabràs també com construir una equació de segon grau coneixent el valor de les solucions.

 1. Definició i resolució general d'equacions de 2n grau

  Dificultat: 4

  Veure tema

 2. Discriminant d'una equació de segon grau

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Equació de segon grau a partir de les solucions i de la suma i el producte de les arrels

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Equacions biquadrades

  Dificultat: 5

  Veure tema

 5. Equacions de segon grau incompletes

  Dificultat: 6

  Veure tema