Exercicis de Variables estadístiques

Determinar quines variables són qualitatives nominals, qualitatives ordinals, quantitatives discretes o quantitatives contínues:

Alçada, costat de la moneda, color, creixement de població, tipus de cabell, temps, medalles olímpiques, edat, any de naixement.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Primer hem de separar les variables entre les que són qualitatives i les que són numèriques.

  • Quantitatives: Alçada, Creixement de població, Temps, Edat i Any de naixement.

  • Qualitatives: Color, Costat de la moneda, Tipus de cabell i Medalles olímpiques.

Solució:

  • Quantitativa discreta: Any de naixement.
  • Quantitativa continua: Alçada, Creixement de la població, Temps i Edat.
  • Qualitativa nominal: Color, Costat de la moneda i Tipus de cabell.
  • Qualitativa ordinal: Medalles olímpiques.
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria