Exercicis de Unió i intersecció de conjunts

Siguin $$A = \{a,e,i,o,u\}$$ i $$B = \{b,c,d,f,g,\ldots,z\}$$ els conjunts vocals i consonants de l'abecedari.

a) Quant val la seva intersecció?

b) I la seva unió?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Ens n'adonem que els conjunts $$A$$ i $$B$$ són, respectivament, les vocals i les consonants de l'abecedari. Per tant, podem respondre fàcilment a les preguntes proposades.

a) No hi ha cap lletra que sigui alhora consonant i vocal, per tant, la intersecció dels dos conjunts és buida.

b) La unió és tot el conjunt de lletres de l'abecedari.

Solució:

a) $$A\cap B=\emptyset$$

b) $$A\cup B=U$$, on $$U$$ és el conjunt universal que en aquest cas és l'abecedari.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria