Exercicis de Teorema del residu i teorema del factor

Comprovar, sense trobar explícitament les arrels, quins d'aquests valors són arrels dels polinomis següents:

valors: $$1,-1,2,-2$$

polinomis:

$$p(x)=x^2-2x+1$$

$$q(x)=x^3-2x^2-4x+8$$

$$r(x)=x^2+1$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Una condició necessària i suficient per a que un valor $$a$$ sigui arrel d'un polinomi $$p(x)$$, és que $$p(a)=0$$. Llavors, anem provant amb els diferents valors per a cada polinomi:

$$p(1)=1^2-2\cdot1+1=0$$

$$p(-1)=(-1)^2+2\cdot1+1=4$$

$$p(2)=2^2-2\cdot2+1=1$$

$$p(-2)=(-2)^2+2\cdot2+1=9$$

$$q(1)=1^3-2\cdot1^2-4\cdot1+8=3$$

$$q(-1)=(-1)^3-2\cdot(-1)^2-4\cdot(-1)+8=-1-2+4+8=9$$

$$q(2)=2^3-2\cdot2^2-4\cdot2+8=0$$

$$q(-2)=(-2)^3-2\cdot(-2)^2-4\cdot(-2)+8=-8-8+8+8=0$$

$$r(1)=2$$

$$r(-1)=2$$

$$r(2)=5$$

$$r(-2)=5$$

Solució:

$$p(x)$$ té $$1$$ com arrel.

$$q(x)$$ té $$2$$ i $$-2$$ com arrels.

$$r(x)$$ no té cap dels valors de la llista com a arrel. De fet, no té cap valor racional com a arrel, de manera que és un polinomi irreductible.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria